Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  476 / 846 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 476 / 846 Next Page
Page Background

The

LIFE

ofthe

L.Ï

',item

D.

iImyraldi,

Ad

IZeverendum

Virum

Dom.

Dominum

Baxterum,

Fidelem Evangelis

Jefa

Chrifti

Minifterium,

Londinxm.

VIrtutum tuarum

fama,

Pit

Reverende,

ad

aure,

meal

ante aliquot

aims

pervenit,

nec

amain

me

latuerat

quam honorifice de me

f65

privatamfen.

liar

&

publice loquaris. Verum quia

&

audio

fcripftfli

Anglice

tantum

modo,

cognitio

autem

linguaveftre

quam

ante quadraginta

Auno: qualemcunque Lon

-

dini adeptus

cram,

e memoria mea

defuetudine

obliterata

eft,

parum

commerci;

mihi ell

cum

libris veftris,

nee

hatlenus contigit

ut

quidquam quod

à

te

prodixe-

rit

acuti, ufurpaverim.

Eo

de caufâ,

quamvis

nonnunquam

ceperit

me

impetus

aliquis

ad

tefcrilendi, ut

honorem

quo

te

profequor

te/tilcarer,

&

utfgnijcarem

quod

me

publice

laudafli,

ingrato

non

accidifJe;

(Etti

cairn

tenuitatem

meam ag-

nofeo, non

difmulabo

tarnen,

non

effe

mili

fibram

adeo corneam,

quits

laudari a.

men,

à te

potimum

laudato Viro

:)

eittamen quotiufcunque

id

in

Animum in-

duxi vel

occafio

literas

ad

te mittendifuppeditata

non

eft,

vel

me

repreft

ali

-

quis metus nequid de

me

fufpicaveris

:

At

quod

hucufque

difiuleram, Vie Reve-

rende, expreffit

à me

indignati;

concepta

ex

leflione

literarum

Domini Simard;

ad

me,

in

quilats

vidi

nefcio quern

male

feriatum

hominem

(etenim

Burn

ne

de no.

mine

guidon noni)

fcrip

/fJè

ad

Molinxum, Amyraldum

de

te,

defile

Scriptis

trios

loqui

valde

contemptem

;

adeo

ut

fi

venom ef/èt

quad ille

quifquis eft

dicit,

juflifimam

caufam

haberes cur

gravi

me

mihi fuccenferes,

meque

judicares

in-,

dignerm

its laudibus,

iifque benevolentie

tua

ftgnifcationibus,

quibus

me

profe-

qui

ac

decorare voluifli. Illico

igitur

calamum

arripui,&

nulla

interpojta

mora,

f

ripfi

ad

D. Simonium Gallice

pre

velim á

te

legi atque

intelligi

poffe,

ut

quali,

fit

animus erga

te

mew liquido

cognofceres.

Tipi

vero,

Fir

Reverende,

bane

E-

piftolam de/lino, in quaquanta

pof/um bona'

fide

&

luculentis

verbi,

te/lor atque

pronuntio,

falla

ilia

amnia

effe,

&

emendacii oftcina

profetla,

que vel

audivii

vet

legifli

quaj dilla

de

te

à me

fetus

quam

oportuit. Non

enim

te

navi nift

de

fama,

vie

de

tua pierate

acque

erudition

h

eloquentia egregie

loquitur;

nec

aliter

erga te fum

affec`lus.quam

ut

deter

erga

virum multi:

laudibus orna-

tura,

&

preeterea de

me

optime

meritum,

&

cui

eo

nomine

multum

debeo.

Noli

ergo quefo,

Vir

Reverende, quidquam

iftiufmodi

credere

;

&

ubicunque

id

vel

eccafìo

feret, vel

neeelitas poflulabit,

o

@ende

hafte

literas

me

à

manu,

&

ex

Ani-

mi

mei

Sententia

conferiptas,

ut

paft

hocce

teflimonium

quid

de te judicem

nemo

dubitare

peat.

Vale,

Vir

Reverende,

&

communis

ilk

noller Dottor

acque Do-

minus, qui

nos

redemit

fanguine

fui,

cum

Eccleje

Anglicane

turn

tui

peculiarem

curam

fufcipere dignetur. Quid de

rebus

veftris

exiflimem,

feire

potes

ex Epi-

flole

qua

Paraphrafmi

meam

in

Pfalmos

ferenifmo

veltro

Regi

dicavi. Itaque

nihil his addam nifi

quod qui

ad

se

fcribit,

e/1

tibi,

Vir Reverende,

Ad

omne

obfcquium

parati(rmus

AMIRAL

DDS.

To