Bolton - Houston-Packer Collection BX9339.B65 A2 1641

* Vetcres Canones Apc- í'}otorum ilium epifcoppna, qui fimul & civi- lem magiflra. turn & eeclefi aflicam func`li. onem obirc ve lit, jubent ab oficio fumino- veri Can Slew. .épot p. s z. The Life andDeatti of thebadneffe tsftheClergy. Heareho4v precifely it fpeakes in it ïjwne Language, Nihil ell quad alios magic adMietatem es' Dei cultum a/fiduèinfiruat,quameorumvita d.9' ex- emplum qui f°dirinominillerio dedicarunt, c, uapropterfic decet omninò elencos inform Dominirocatos vitammorefque juosomnèscorn.- J; onere, ut habitu,geflu, inceßu,fermone aljfque omnibrus rebrrs nil ni grave,moderatuns,dJ'reli- gioneplenum pr,efeferant; leviaetiam deliita, que in ipyismaximaefent,efugiant,tst eorum g- Ftionescunliás aerant rUenerationem, UceSta- tuirrantiaSynodus,ut quxaliàsàfummis Pon- tificibrGS facris Concil'jsde Cleriçorum ,vi- ta, boneflate,cultudoarinal retinendá} acfimul de luxu,çom.efationibus, choreÑ, aleís, acqui- bufcu4criyninibus, necnon fecularibus rre- gottjs fugiendts copio ac falubriter fancita fuerunt, eadem inpofierum ijfdempca'nrs,Zel ma. jorib arbitrio Ordinar imponendís obfer- ruentur ; nec appellatioexecutionem bancquead morum correttionem pertinet fuffiendat, Conc. Triden.fef 22.Cap. t. If any man have any more Objeái onsagainf# thisreverend and gracious .Au- thor,

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=