Burroughs - HP BS2775 B87 1649

iiie~~i:icr~& 3 :m r.efcripto fuo pr:eeepit,vt fi_ f:r~ttia dominorum ~ir- . e~e no debct:vt.. _ad.~.Aquil. ite _ . ea ip_f~s fet·uos lnt':ll:!rabil_t~ VJ~eatul', eogantur 1pfi ,.. ~~C,?? ?oe quod ht~ dtcttur, ell veru. a~ cn- ~omtr:l feru~)S bo~•.s ~ondt~IOm~us ~~~.<ifetuf.'.-sed ite~13f€ .. ~~t;_a~nJ.~g_t~ Co_rne_.de_li_e:v~. ~:~: r~~;.~lli~ dominc, qui:! v .~?. 1 . 1 . 15 • ~~'Oc}lo~ fiatu~o diui Pij e~m ha?~r: vt.ff.ad.l. Cor.d~ fie: l.j.§.j.cintcr~uin c ~lfi ~··n,. Anto.Et eert~ dtett Iuflt. nobt' vtdetur tplum reetc euam etUJlttcr tcnctur,fi altcnus tntereft,vt credtto_ lun·tt cu no flouuiffi:.Expedit ~nim Rei p.ne quis re fua male vta- ris: vt.fl~de P.ig.l. feruum qu~ quis. vel frutluari j~vt. tx -vulnn·itur .Et verba fcripta ipilus prinei pis ad Adium Mar. ff.adJ. Aqutl.L fed & fi proprietatis. &.ff.de dolo .I. bus mortuu~ proconfule~ miffa,funt h:rc, Dominor_um guidem & elcganter.§:fi. (~ruu~n vCua_rium~ . 'l't.~u~a poft potellawn m (eruos fuos tlllbatam eife.J.non clemi"' [sed&.] Dtutdttunfie.§. m qumqucpartes. Pn_ trzduu fut·- putam :l quoqua,nec cuiq homin6 ius fuu in alique mo ponit diCl:um in gcncre.Sccundo illud ext~plifi- ,.(x.'t, & eii· detrahi :rquu efl:;veruntamen ·in cafu ifio ipfoni do car,& ratione rcddit. T errio ponit verba refcripti, baeulo ;,_, minorurn interefi ne auxtliurn cotra eorum Cruitia, de quo fit mentio in principio.~.~atto condudit. cej?zt:.,t nu. v.el intolerahtl.em iniuriarn ipfis.feruis i.uHc dep~·~c5- Q2into ~i~atur ofr:lciah ~on obfer~a~i _lege~ ifiii. ta.gl.r .l.r. tJbus dencgetur. Nam ti penmttercmr ets r~u!ttam Secunda tbt,N;un Antomnus. Tettta tbt,Cutus re- c. damu•. fua~ in f~ruos fuos ex;~·cere: ~ut f?rtc fer~os fuos fcripti.~.arta ibi,Ideoq;.~~ta ibi.~i Sabinus. [(~uo-fec~,.. ocetdcrcnt,aut e05 fugm.uos eflicerct:& ftc tpfis fer- h Maio,..td ell,magna, vel mator q.uam a:quum fit. dH taj'J1tc• . uis $; eo_rum pretio c~rercnt. Et ideo 8 tu Aeli Mar. i Conf~ltus.id efi,interrogatus. fidl:de pacU. item . d.c qu~relis fer~orum, qui ex familia Iulij Sab: pro.. quia.§.flnali.Vnde illud, Confulo te,q~a:rens: tibi pter ems f:Eutttam ad fiJtua~ pnndpurn cbnfugeriit, confulo,confiliurn dans,Accurfius. ailigeter cogne(ce~& fi tu cognoueris colde doriuc k ,A.rdm:z [11o·am.ad quro locJ olim & hodie confu- , 'rei ha:bjtos, ~ re<}uum iir,& ~nto~t-.1bili iniuria afrettoi, giunt.circa quce difiingue, vt diximus in )\uthen. de ~~. (fi manda. ~~- .. ~ .::P"\ ~ 0

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=