Burton - PR2223 A1 1638

{ ! I I l I ''si quis Caufidicus cl!artas impingar if\ ~!las, t •• A~ ! .' Nil mihi vobifcum, peffirna turba vale, . ·V Sit nifi vid)onus; &·jurisftne-fraude pcpitus., , , ,j -r 'T Turn legat, &forfan:dottior'inde fi(t, ., ,·_, 1] Si quis cordatas; facili!r, kttorque benignus ·. ""~" 1 Hue oculos vetmr, qu\Evdir<ipf~ - kgat; :' , : nt! Candidus ignofcet,ini:ru·as.nil~pandeJibl!n~r , , ""· , Olfenfus mendis non eritilktuis, ·· ,,,LJ, -~Laudabitnonnulii.Venit·fiRheror ineptus; .. ,, tju/ Liinara &rerfa,& quibenc!:cocfta petit,·!' , Claude cims libvum, nu lla hie nifi ferrea)erb~,· "·'' • p l·::.. ., . Offendcnt'fiomachtim·qu;r mfn1ts api'a·fuurn. .... i.~ 'Atli quis non,eximius de· pleb~poera, . , . , ·:. ;,, . Annue, namque-ifiicphirima fittalcgct,. . , _. '" Nos fumuse rrumcro,nullus rnihi.fpir·at_Apollo; Grandiloquus Vates quilibereife ne9uir._ Si Cril'icus-i.e>dor, tumidus·Cenforquc moldlus0 ZoiJu, & MomUJ ; Ii ·rabiofa··cohors: 1"1 Ringe, frcmc, &noli'titm pandere;tur-bamQiignis ,, j~ . Si occurrat fannisinvidiof:rfuis: · ., : ,,[, Fac fugias., fi nulla tibi fit copia eundi, · 1• .. Conremnes, tacite fcommata<Ju<~:que fcres . ·Frende_ar, allae:ct,vaq.tas gartnitib~s auras ,. Impleat, haud·c-ures,'his placuilfe nefas. · Venl:tj1 ag<!'fiiorfan diverrat purior holpes, Cui que fal~1 ludi, difpliceanique joci, Objiciarque ribi forde~,lafcivaque : dices, Lafciva cfi Domino &Mufa iocofa tuo, Nee fafciva tamen;fi penfitet-omne~ fed dlo, . Sillafoivalic'el.pagin.,vita proba eft, · . Barbarus,indottuique rudis fpetfator iti ifiam . .. 1t.P ',) Si me!fem inrrudat; fufle fugabis cum, . Fungum pelle procui (jtibeo)namqui<!:mihifungo f Conveniuntftomacho nbncminus i!la fuo. Sed nee pdletamen, la!tO omnes accipe vultu, Q!!os, quas, veJ.quales,inde vel unde viros. Gra1uS crit'quieunque venit, gratiffimus hofpes Q!!ifquis erir,facilis difficililque mihi. Nam fi cul~rit, qu;rdam culpalfejuvabit, Culpando fader me-mcliora lequi.. Sed fi laudftrit;neque·laudibus efferar ullis; . Sit f.1tis hilcc mal is oppofuilfe bonum. c:H;rc funt qu;r nolho placuit ma(ldare libdlo, _· Etqu;r dimiuens·diccre jUffit H~l'lls. '/ /' 'I

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=