Burroughs - HP BS2775 B87 1649

61 De his,qui fui vel alie.iur.funt.Tit.viij. ieCl:a:: Cunt.Illaru qu:.t: itlicno iuri fubie~~ (unt,gu~- A fi~e.l.j.d Et efi hie; arg.q> r.cr. notiti,~m vnius ~m :ne- d ~~left dam in poteltatc paren~um funt ~ qu:£d:u!l po.teHate dtatorum,peruenttur ad :1 .tenus n_otttwn. & facmnt -ve,.u· m Jj. c:JoTinorum.Sed domme,?~ g~ubus vult1s p1:mstra- . ad hunc.§.ff.d_e ~r?cu.I._Pompontus:§.fcd & is.ver. rcrlc cotraB:are?v.tru.m d: his,gure fuimns funt,an de ht~, .qua: na?1 cum.~.H.e.l).&.fl.dc rrreto.~tp.u .. l.j.§. i1ipu- rii5. c,... quo alieno tun fubteett( [undAdhocrefpon.Iufinua.~1' lauonum d1arum.J.dc tute.circJ pnnoprum. dd corastiprimo diet~r9 efi d~ . J !" po~ejbtc.] Di- one:~t hie•. \J.is ~u<e ahcno t~l'l alia. diuifio. a fNa qu:e- E.t.fiolim dominiJ Jtmum or- urdttu!' m trcs. par-Jecus qu(j tul fnbtcll:re funt. N a fi dam p~rfon:B ftti iuris ciJere impune licmt, hodie ta- tfies.~nmo pllonndgm ~/fo.[Jus_ -vel ~ognouerimus,qure {i b d"' r .. men iiJ eum 710/l (n!fi ex /e:;itima l~t 111 pote ate 0- IU!'IS difpt~­ funt ille perfonx, unt, qu:r ail lenoc lU- catfa)fterJire licebit:quiiJ fmo 1J- mmorum. Sccudo, (uiont: , ,t eo qure alieno iuri fub· ri fub,ietl::E.rRurfus ea- qucaJeo dominomm afperita-s eo vndc dicb patdbs.tr.1ria ejha ieet:E funt, certc fi_ rum qu~ alieno iuri fttb~ cmtur: -vt.fi imolerabilisfit,fe'r- dcfcen~rt . ~ crtio ti.~,l. inter. mul intelligcmus ,- ieet:E funt:ali:E fiit in po uos iuflo prctio ·venuncl.m co!,tm duo¥ cm~ ~fle~us. ftrpulan:,un: qu~ fui iuris funt. fl: d .. r . tur,c!lm~_:,ipublicte inwfo,,e Secunda tbt, Q~:E §.J.tcra.ff. Vnde videamus pri~ te ate parctum, ·a la! 10 'Juis rej11a abutatul'. quidem. T ertia ibi, cle -verb. ~fJ. mode his perfonis, potefl:ate dominorum. fIn porefrate itaque Nam apud. Ange. &.l. r. ff. qux potdbti do:n1- pr Videamus itaque de dominorum fimt ferui. A~·e. c. .A. s ~ s.Do fol.mat~·:~ noru fubicet;E funt. his qu:E alienO iuri fub- mme, ~am. VIdeo. r;J' [.pen. C. de Et hoc dicit vfque . ' .. O!:!_:r quidcm potefl:as, vos pnus mtendms folu. ~d illum.§.In potc- 1e<5l::r funt. N ~ fi cogno- iuris gentium r efi . tradarc de dominif.late itaquc. uenmus qu:E tfhe perfo- f"Na apud omnes per- ea potefiate: dicJtis .a, .A.liadiuiflo. qu:e n:£ funt,fimul inteliige- B requegentes anim~duer- ergo mih}, G placet,. r:::1 efi de iure ciuili a c r. • · .· fi t "' qm funt ln potdla- - rmo en . . '·.. mus qux 1L11lutlS un • tereg poffumm dominis d · .~. · deitwezcn- ~~~meamsgentl':;l A . . r. . d te OmtnOiu.&vntittm fecuu. d~mguat~r: vt,.fr. .c pnus. In ptclamus e in feruos vit:E, nedsque de de!ccndit l"D~e: :Pe~rif. 1,ic. de mfi. & ture.I.~us. hts,qu~ m otefl:ate do· potefiate effe:h & quod- ftas ~ g.uam do~mm - .!'!..-- -c;o.... .. _ ..... ,~ a..-~~·~·~.. abet J..!:? !~~~""t..:iM:.-iiiiiiiiiiiil

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=