Fox - BR1600 .F6 1684 v1

AD LECTOREM. Onltenclenr:ibus a me multis, idque fa=penumero, u:e Patris mei vitam,ante triginta annos ame confcriptam po!1:eritati donarem; cum nulla nova res acciderit, propter quam (vel me tacente) judicio pofl:erorum de clariffimo viro diffiderem ; multa autem me nunc necelfaria huic in!1:ituto deficerent, excelfu eorum, in quorum tefl:imonio fides rerum continebatur : non dubitavi qu in & prioris reeufationis mea: veniam apud cunctos confequi, & fi in recufando perfeverarem, hujus quoqueJibertatis jus tenere faci!epotuilfem. Sed cum viderem homines alienos, & confuetudinis ejus prorfus ignaros, hoc fuum negotium fecilfe, ut de vita ejus fcriberent; de qua nihil nifi per vagas, & fortuitas audiriones doceri potuerunt; eoque fieri, ut multa de eo fupra quam facta funt, extulerint ; multa fecus quam facta funt narrarint; plurima ignoratione pra:terierint ; qui adolefcens fupremis ejus vit:~e temporibus perpetuus interfui , & cum abelfem propiores caufas cognofcendi quicquid attentius geffilfet femper habui; adduCl:us fum officio, ut memoriam ejus illa=fam elfe vellem; & fi luce earn donare non polfem, at earn in vera, & fuo lumine collocarem. Neque veritus fum, ut hoc factum meum legentibus probare poffim, quod filius Patris mei vitam cornpofuerim, exemplo propter propinqnitatem fulpecto : N am prlmum celari pofieros memorabilem virum, nee injuria eorum qui perperam de eo fcripferunt finebat : defendi autem eum aliter quam ab fuis, tutum non erat : neque eft, cur in filio magis fufpecta fit fides fua, quam in iis qui nullam de eo memoriam extare volunt vis doloris, & iracundi:~e fua::, Hactenus fufiinNi, donee a:quato periculo olfenfionis inter infenfos, & cupidos, vicit tandem ratio parendi eis, qui hoc meum Jludium, etiam cum expoll:ulatione, flagitabant ; quorum importunitate confenfi in opus emittendum, initio non alio defl:inatum, quam ut imaginem Patern:~e confuetudinis apud me fervarem, & nunc, in tanta hominis fama, aliorum magiS' opinione, quam judicio mea necelfarilliH. d JOANNIS

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=