Baxter - Houston-Packer Collection BT70 .B397 1675

¡IndDecrees of god, &c. 3 5i4. And loft you recurs to it, once more I will recite (More of ) pavenants words de ordine Intentions. De Prxd. & Reprob. cap. r. p; 107. [ r. sciendum b tenendum eft f Dei naturam b perfec ioneui in fe confideremus,illumnon pries unum videre, deinde aloud, neque pri- us hoc decernere aut velle, deinde dud ; fed unico e- fmplicifnto ailu, &c. 2. Ex parte tarnen Berum qua decrevit figna quadam prioritatis 6- poflerioritatis diflingui poffunt, Hoc tarnen ob- fervandum eft, inter ipfos Schola/ticos non admodurn certain 6- ionftan- tern effe- haue doettrinam de hifie (ignis feu inftantibtas prioritatis Scotus, qui primarias eft ad hue fignafabricanda artifex, videtur non- milli; non folum eadempofuiffe priora & pofteriora fecundum n/trum in- telligendo modem, fed etiam ftataiiffe unum effe in ipfa Deo priais natu- râ agio. ( But from this he vindicateth him.) Ex adverfa parte Occa- mas nofter bac figna quocunque modo canfiderata negavit, in r. d. 9. q. 3. Et Biel ejus fententiam amplexus hac figna oppugnavit. in 3. d. 2. q. r. ddub.3. [Prioritates, in Divinis non font ponendx, freut nec pluralitates attuum ordinatorum. Unus eft enim Adus in Divinis, re & rati- one indiftinetus, qui eft ipfa effentia Divina ne fecundum noftram quidem conlderationem talem ordinem Prioritatis & pofteriori- tatis concipi poffe in decretis Divinis, ut talis confideratio non fit falla fpeculacio.] If this hold, our Controverfie of the order is at an end. 525 And he added the words even of a rigid Thomift [Domon. Banns; quamvu non Donino explodat bac figna cum Biele, perpendens tarnen difcordiam Theologorum in his affignandu [ einimadvertendum eft, inquit, quampro libito in negotia prade/tinationis b reprobationis mal -_, tiplicentur inftantia à Theologe, 6- quarrt ;warn ilia conferantad, 41g- nandam rationem differentia inter pradefttnatos & reprobos. Liceat itaque hic pauco manse, non effe -nimis confidendum, ant certo dogmati adharendurn, alli certo ordini deeretarum divinorum, five à Proteftanti- bus, five à Pontificio agnato, cum difficile (it duos reperire, five inter noftros, five inter adverfarios , qui ad amuffinn per amnia confentiant in ham ferie decretorum divinerum defcribenda. caveat itaque sinofquifque se talem canfiderationempradeftinationis b reprob. inducat qua vel Di- vinejuftitia, vel gratia gratuita adverfetur, & tam non multum refert quo ordineprioritatis, &c. ] Ma SECT:

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=