Baxter - BR161 B28 1680

their Councils abridged. 6 fe docent credendo; & per fpeciofum pacisnomen in unitotem perfidie fubrepirnus, &fob rejiciendisnovitatibus rurf tm ipfìnovisadDeum vocibus rebellamus &fub fcripturarum vocabulo nonfcrieta mentimur. Tutifmumnobú eft primam & folam Evangelicam fidemconfeffaminbaptifmate, intelleEtamq; retinere.D nec demo_ tare quodfolios acceptum atq, audtteem habeo bene credere : Non ut ea quafynodo Patrum nofirorum (the Nicene) continentur, tanquam irreligiosè & impièfcriptet demnanda fiat; fed quia per temeritatemhuntanamu f rpantur adcontradiïtionem; quod ob hocfub nominenovitetis, Evangelium r,egaretur impericulofè , tanquam fub emendatione innovetur. Quad emendatum eft,femper proficit ; & deem omnis emendatio difplicet, emendationem omen; emendatio confequuta candemnet, ac It jam, quicquid illud eft, non emendatio aliqua fit emendations, fed cceperit effe condemnatio. Andas to the fecond Caufe, he faith, Ac primummifereri licet neftre atatis laborem & prafentium temporumflutters opiniones congemifcere ; quibsupatrocinaci Dea humana credantur, c ad tuendamChrifti Eerieflam ambitionfeculari labo- ratur. Oro vos, Epifcopi, qui hoc vos effe creditis: quibuJnam fuffragiis ad'pre- dicandam Evangelium Apofloli ufofeint? ,Quibets adjuti poteftatibus Chr f umpra- dicaverunt,gentefq;fere owes ex idolis ad Deum trenftulerunt ? Anne eliquemfrbi afasmebant è palatio dignitatem, hymnumDeo in carcere inter totems & poftf?á- gella cantantes? At nane probdolor I divinámfdcmfuffragia terrenacommen- dent; inopfq; virtutis fua Chriftus, dam ambitio nomini fuoconciliator, arguitur. Add what he faith ofthe CauCes of Errour, Lib. in. de Trin. initio. Non eft amiguum omnemhumani etoquü fermonemcontradiEtioni obnoxium femper fe- iJfe, quia diffentientibus volsentatum motibees, diJfentiens quoq; fit fenfus anima- rum : Cumadverfantium judiciorumaffeftione compugnans, affertionibus his O- hms offenditar, contradicit. Quamvis enim InanediEtumveri razione perFeEtumfrt, tarnen deem editedaliis ant videtur ant complacer, patet veritatis fermo adverfan- them refponfroni : quia contra veritatem ant non intelleflam oat olfendentem vet' ftulte vet vitiofe volantatis error obnitetur. Immoderate enim eft omnisfnJ ceptarum voluntatumpertinacia, & indeflexo tro`n adverfandi Jludium perfiJtit, ubi non rationi voluntasfubjicitar, net ftudium dottrina impenditur, fed his qua volumes rationem conquirimru, C his qua ftudeneus doftrinam coaptamus. ,dam; 5, nominis potins quern naturaerit deEtrina gem fingitur, d- jam non vari manebit ratio, fedplaciti. Cetera ibi vident L'eftor. But having been long in this Citation ofHilary, I return to the Hifto- ry, of what followed thefe Councils and Creeds aforefaid. § 43. LVI. In the meantime Conftantius calleth a Council of S0Bifhopss to Conftantinople, where e..Erius was condemned, and a ninth Creed Pince the Nicene formed, which excluded both the word fi2bftance and hypoftafïi or fubfiftence. The Semi-Arians detefting this, condemned and banifhed". the Authors. But another Form ff! t. prom Ariminum was preferred, and impofed to be fubfcribed on ah tl. Bifhops of Eaft and Weft. §.4+ LVII. An. 360. Melét:us `> C on of Antioch being put in by the,. Aeaciens proved C ethodox contrary :heir exxpeftation And bring preach:-

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=