Baxter - BR161 B28 1680

their Councils abridged. Verboaferiberc, id demúm, mi frater, mentis eft mammonmore verè errantis +cut certe infarti Apollinarii &Arii aliorumque hareticortem morboaut alio etiam graviere laborantis. Nam qui appropriationir vecabulum ira detorquent illos Deum verbum lattationis participem & fuccedanei incrementicapacem obfor- midinemPafcnis, 6c. Neftor. Epijl. 2. ad Creleft. Quidam di Ecclefaafticis quandam contempera- tionis imaginers ex Deitate & Humanitate occipientes, eorparir pa fones audent friperfundere Datati unigeniti, c imautabilem Deitatem ad naturam corpáris tranfaiffe confingunt, acque utramque naturam qua par conjunftionem fuminant inc nfufam in Unica Perfona unigeniti adoratur, contemperatione confa;_ dint. Neftor. Epift ad Alexand. Hierapol. Conci!. 5. Aft. Self. 6. Oportet ma- nere ?arras irafuis proprietatibus, 6- fie per mirabilem& marten; rationton ex- cedentem unitatem ununs confteri filium. Non duns perfonas unam facima , fed una appellatione Chrifii duns naturesfrmal fagnifacamus. In Scriptis Neftorii rcitatis in Contd. Ephef. r. Toni. z. c. S. Idem omnino 6. Infants erat & Infantem habitabat. Item, Deus Verbumante incarnationem 6 Filius erat éi Deus era:; At veri in noviffimis temporibusfervilem quoquefor- mans afftempfit ; Caterum cam ante Filiuseffet, Filius appellaretur, attamen poft Carnera atamptam, feorfimperfe Filii nomine appellari nondebet, ne duos Fillet videamur inducere. Item, voce Chrifti tanquant utriufque natura notionem compleitente accepta, citrd periculum ilium affumpfijfe ferviformam affeverat & Deum nominat ; diftorum vimad naturarumduale:atem manifeftereferees. Cyril lib. de relia fide ad Regina; pag. 5 3. de Neftorianis, Verbum ex humanitas (ut ipfr loguuntur) in unam Perlman; concurrunt : Vnionis enim qua eftfecundum naturam qua una eft, nulla apud cos habetter ratio Et p. 66. de Neftor. Si Chriflus fain unione fecundum Perfonam cum Dei Verbo coniten- ítionem Iabeat, (fac enim illi loqueintur) quomodo in illis qui perenne Evangelium Dei abfconditumeli ? By which Cyril fpeaketh for one Nature, and Nefie- rites for one Berton. Cyril. 1. 1. adverf Neftor. p. 16. thus reporteth Neftorius faying, Hic qui videtur Infant, hic qui recen apparer, hic qui fafeiis corporalibus eget, bic quifecundum vifibilem effentiam recrnter eft edits, Filius univerforum opifex, Filius quofleaOpis fafeiis diffolabilem creatura naturam aftringit. Item, Infant enim eft Deus libera potefiate ; tannin; abeft (Arie) at Deus Verbumfit fib Dei poteflate. Again, Novimus ergo Humanitatem infantis & Deitatem; Filia- tionis Vnitatem fervamus in Deitatis humanitatifque natura: faith Derodon, I dare boldly fay no Chriftian hath hitherto fpoke trulier and plainer of the Unity ofChriftsPerron in two Natures, thanNeftoriras. Ex lib. Cyril 2. Cont. Nefcor.p.q.. He thus reporteth Nefiorius, Hoc quad Chriftus eft Hallam patitur dlztpemv, fed Deitatis, Ú' Humanitatis eft d}aípeots Chriflus quaChrifus eft áN'a ta7ve ; neque enim duos Cloriftos habemus negue duos Fillets : Non eft enim apednos primas 6 fecundas, acque alias & alias, acque rurfas aliasFilius c alias turfs; fed ipfe illle onus ell duplex non drgnitate, fed natura. Na Cyril 91

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=