Bolton - HP BV4500 .B62 1634

comfortedle rvaMingnnth God:- i.K.1.10201... for inflance, beever fure toglorifie God, amidft thy people, by a Morning and b Evening facrifice of Prayers and praifes a Ante oinnes sans feculi,debe- tohis heavenly Highneffe. ri,ut.;.:is et nos In the diCcharge of which maine dude of Chriflia nine , utterly negleeted by the mat , and empoyfoned to .ief s " t,81 ° many , by their refling onely in the worke wrought, take cmluftnei;:r:.4r:- : heede ofgrowing into forme, cuttornarineffe, perfuneto enim Deus htioternrigum-i rineffe , which will moil: certainely draw thevery life blood Zdnil'e rifoinv,i,rmertzt, and breathing out of thole holy bufineffes being ever the canker and cut-throate of all true gocilineffe , and gra, hr., coils acceptation with God. Labour therefore by a re- h,,'aZ.i.trieuati!,ee- verent.- recolleling ofall the powers of thy foule,and frefh fciat quid ipfe fie; renewing and arengthening thy watch at every feverali uciibr7,ff. edefiZere,- time , to preferve heart and Ipirit in thole dayly devotions, to non pandit. and family-duties. Which thou fhalt the better doe, 1. .FNeceffaritfiiitr - Deus adeft dor- thou looke to, i. A right difpofition before : z. A fpi- mientibus , quia dormientes fibl add* non pof- runt, & a notturnis infidiis genus boirinum lye curio:fiat ; quia id remporis ad cuftodiendum alter nemo pervigilat Debeo ergo illi gratiam, qui ut ego fecurus dormiam , ille pervig4at. Ipfe enim nos Deus ituros cubitum quodam grernio quietis furcipit ; & Thefauro pads recondiro fervat ; & ca- liginum quadarn tuitone lucem defendit, &c. ,timer. Lib. Serm. Senn. 43. b Seel & cam verpera di- cmaudit, ipfi debeirus per pfalteriam laudem dicere, &gloria,m ejus mojulatifuavitate concinere. --Hoc auremutfaciamus,fratres, non folum docennur ratione; fed etiam admonemur exemplis. Nonne enim videmus minutiffimas ayes, cam illutefetntem diem aurora produc ir, in quibufdatri ni- doruin cubiculis varia dulceffine perfonare, et id itudiose agere priufquarnprocedant, ut Creatorem fuum, quia loquela non eoffunt, fuavitate demulceant ? Et quemadmodurn unaquxque earunn,quoniam confeffione ncqttit, modulis probat obfequium ; ira videatur fib devOtias gratias agere, qua dui- ., cuts perfonav:t ; hoc etiam pad° diciturfu%liter facere 4 Quid ergo fibivult iita certis temporibus dilpofita cantilena, et jugis intent:0; nifi gratiarum quzdam fit immoderaca confeffio 4 Pailori mina fuo avisinnoxia, qui fermone non poteft, fuavitate blanditur. Habent enim & ayes Paftoremmum ; fieut aft Dominus, Rerpicite volatilia , quoniam non nent, nalue metunt; et Pater yeller qui ea in ccelis palcit ilia. At quibustandem cibis pakuntur ayes?, vii lilmis fcilicet et rerrenis. Ayes ergo prop.. ter viles etcas gratias acbunt ; to pretiofiffimis epulis pafteris, et ingratus es i Qgis igitur non era.. befcat fcnfum hominis habens, fine Pfalmorum celebritate diem clauderc; cum ipfx ayes ad grati- licandum Pfa Iterii fuavitate perfultent ; et ejus gloriam, non verfuum dulcedine perfonare; cujus lau., deco volucres modulad cantilenipronuncianti Imitate ergo , frater minutiffimas ayes mane, et veC. pere Creatori gratias referendo. Et fi es devotior, imitareLtainiam , cui quum ad dicend.as laudes dies fola non fufficit,noeturna Ionia pervigili cantilena decurrit, &c. 7dem ibid. Aves cam euntcu- bitum, quaff peraeto latemunere zthera cantu mulcere confuerunt,ut decurfi uel adoriendi noEturni juxta ac diurni temparis lucks fito referant Cratori. Magnum incentivum excitanclzenobis devotio. Qjs enim fenfum harninis germs , non erubefcat fine Pfalmorum celebritate diem claudere, cam etiam minutiffimz ayes foienm devotion; et dulci carmineortus dictum at maim profequan. turirdem Hexam. lib. 1. cap, 12. Ad omne opus quodcunque inchoaveris facere, primam invoca Darn, et gratias ei age, ct cam confummaveris illud,fimiliter fac, Tom... par. a. pad. s4o. c Non ergo de Iabiis rantummodO tua procedat °ratio Animo torus intend; intra in rec,etfum pcdo.. ris tui torus ingredere. Non to pert-n(4106nmvideat ille,cui tcplacere dclideras. Videat quia excork oras,ut cc ex torcle orantein dignetur audire...finbr. de Seem lib. 6. Co op 3. F 3 rituall

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=