Sheffeild - Houston-Packer Collection BJ1471 .S5 1650

TheCon(cie1Jce ofFaith. 7heory ofit. All Enemies to the Pra8:ifea~d Cap. 5 • Power of it. AlllJerfecutors of the truth lA • _ their ftverall times and reignes. Tirus is · called A– ,mor &delici£gentrishumani. 'Frajamu alioqui ci'f.lilittr honu 1 & lt:t~~.• dttt~t,s princt,s, ob jujlitiam 0- hu m•nitattm ad~o clanu, ut po{ltdit1£ accldnurionis quotzes Crear~f~r C.t{ar pr.tbuertt formulam;frsf~tliciir Augtlfto, Melior Trajano; drxiJJe fertur 'r~tfetlo prtttorij g! 4 dillrltti traden;, Hoc Enfe conrra hoftes mere 11 jufta mandavero;contrame. fi me videris injufte agere, &c.. Hadrianus i11cenio excel!itit; omniwrl JotfriJJIYJJm capaciffimxs- Dixifft fertur, Imperatorem erga unum- . quemq; debere eiie ra.lem, quakm ti privatus effer, fibi vellet efie' · imperarorem; at in Regno Cbrilfi nullas port~s regigl•riA 4pentit, fed l11ter miliw eft qui Chrijium ctuciftgunt, Cent. Magd. Cent~" 2. cap. 3· "e perfecut. fob Traiano, 6 Badriano. Antoninus Pius, fo!itUJ ejf dicere,fo m,&l/e unum Cive::m fervare qoam mille hoftesOccidere. M. Antoninus vc:rus, ingenio 6' eruditioRe vabut, Pbilefophi RMnelt 11deptus elf. A Philofopbi£ Jfudi js, nee i171perij 1ftgecijs nee Bellicis cc• cupationibtu un~ltflm [t •vocari, ICJtt difirahipaJJus efl-tx illis epti– mK~p~rator {ortr.atus, m~lta in R.eJnl· R..om. tontulit pr£dariffi• mtrita; 'hi_emfe omnibu5prrefiitit, ut ab omnibus amarerur– Jt qutJ ·;, flio:rtornmodior, u in Chrifii'!nos gravior hie .Ant8nimu.. Cent· M4gd. cent. 2 . e~p. 3. Palerian am~ft bloudy, a~d ltagit.tg ,er._ tcutorwas princeps /arcdatus, de qN,o fcrikit Trehellius, otmftnt~·tus..c- ;thfJritate Cen(or crearerw,in fenatu[co1l[ulto has fuiffe tJOtts, Vaferiani · vita cenficra eft; il!e de opm.ibxsjudicet, q~eft omnibus mtlior. lUe dt feiJatU judicet, qui 'ltUf~um habet trimtn-iJ/e CUi .nihi/ fJ~tejf dijci J.e 'f.ltta nojfra fententlam ftrat ,....._hunc ceJJforem omne,; accipimilr hunc omnes imitari volumus. cenr. 3. cap. ~· Julian equal! ttJ anJ~f them,[cieruia Philofopbi~t &Grc£cArum lmerarll11f in e~ magntt foit . Ja fludiit tanta affidHitate ufos eft, ut [(mnum dtfraud,,u {uum t-ot~ts 1lSC• us fnterdJtm, illis daret •fimilis Tito txi{timt~tzu, heflorzun foc– ceffibus Trajano comparAt1L! c!ementiai.AntoninoPia, moderatiine. M.JI»o. relio Antonino .litteratHmfciemia magnis Philofopbis. Magd. Cent. • Cap. 3· Hold faith and .a g~od confcie'n.ce, faith the· ' Ttxt: Hold the myfteryof faith in a pure con•

RkJQdWJsaXNoZXIy OTcyMjk=